Innkjøpere / buyers

Retro Mathesongården

Innkjøpere

Vi som jobber i Retro er lidenskapelig opptatt av det vi driver med. Vi jobber hver eneste dag for å gi deg som kunde det beste utvalget av produkter og merker. Vi reiser på messer over hele Europa, leser det vi kommer over av magasiner og holder oss alltid oppdatert på de siste trendene og hva som beveger seg i motebildet. I løpet av et år bruker vi mange dager på innkjøp hos leverandører - alt dette for at du skal komme innom oss og finne det nye favorittplagget ditt. 
 
Er det et merke du mener vi mangler? Da er du hjertelig velkommen til å gi oss et hint i butikken. Om du ønsker å komme i kontakt med våre innkjøpere, finner du kontaktinformasjonen under. 

Vi har to butikker i Trondheim, en i Kristiansand og en i Bergen. Disse fire butikkene med sine 8 avdelinger tilbyr like og ulike merker og varierte utvalg. Hver avdeling har en egen innkjøpsansvarlig. Dette for å tilpasse seg sine byer og sine kunder.

 

Buyers (English)

We at Retro are passionate about what we do. We work every day to provide you as customer with the best selection of products and brands. We travel to fairs all over Europe, read what we come across in magazines and always keep up to date with the latest trends and what's happening  in the fashion industry. Over the course of a year, we spend many days buying and working with our suppliers - all this so that you can visit us and find your new favorite garment.
 
Is there a brand you think we are missing? You are most welcome to give us a hint in the store. If you want to get in touch with our buyers, you will find the contact information below.

We have two stores in Trondheim, one in Kristiansand and one in Bergen. These four stores with their 8 departments offer similar and different brands and varied selections. Each department has its own buyer. This is to adapt to their cities and their customers.
 

Kontaktinformasjon alle butikker

Herre / buyer menswear

Eirik Johansen / eirik@retro.no

 

Dame / buyer womenswear

Anette Eidissen / anette@retro.no

Herre / buyer menswear

Arash Javadian / arash@retro.no

 

Dame / buyer womenswear

Lena Aune / lena@retro.no

Herre / buyer menswear

Marius Tengs Johansen / marius@retro.no

 

Dame / buyer womenswear

Ida Knutsen / ida@retro.no

Herre / buyer menswear

Sylejman Haxhaj / sylli@retro.no

 

Dame / buyer womenswear

Sunnvia Steffens / sunniva@retro.no