Sanders

Sanders & Sanders Ltd. (eller Sander Bros. som det først ble kalt) ble etablert i 1873 av brødrene William og Thomas Sanders fra Rushden, Northamptonshire. Det var under harde kår brødrene bygget opp firmaet sitt og etterhvert fikk de flere og flere håndverkere og arbeidere i produksjonen. Etter hvert som maskineri ble mer avansert fikk prosessen bemerkelsesverdig fart. Da krigen slo til var det stor etterspørsel etter støvler og fabrikken produserte den gang nesten 6000 par militærstøvler per uke. Virksomheten blomstret, fortjenesten økte. De er i dag femtegenerasjon som driver Sanders & Sanders og de er kjent som en av Englands aller beste skoprodusenter.